Medewerkerstevredenheidsonderzoek

U wilt precies weten wat er binnen uw organisatie speelt, zo kunt u tijdig en proactief inspelen op signalen vanaf de werkvloer. Naast de mogelijkheid tot volledig maatwerk hebben wij een standaard vragenlijst ontwikkeld die u de nodige handvatten biedt.

Het aanpassen van de standaard vragenlijst door het toevoegen organisatiespecifieke aspecten is uiteraard mogelijk. U kunt daarnaast gebruik maken van onze aanvullende vragenlijst met vragen die dieper ingaan op diverse onderwerpen.

Regelmatig worden onze vragenlijsten gecombineerd met een onderzoek naar de interne klanttevredenheid; hoe worden de diensten van de verschillende afdelingen beoordeeld. Wij denken graag mee over de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie.

Wij bieden diverse vormen van afname aan, waarbij wij samen met u de meest geschikte variant (of een combinatie hiervan) bepalen:

  • Online
  • Schriftelijk
  • Telefonisch

De resultaten worden in duidelijke, overzichtelijke rapportages opgenomen. Naar wens zijn dit aparte rapportages op de niveaus van de verschillende managementlagen; men beschikt dan uitsluitend over de voor hen relevante informatie.

Aan de hand van het prioriteitenoverzicht weet u op welke aspecten u met voorrang actie moet uitzetten. U hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om de scores te kunnen interpreteren. Bij het online onderzoek hebt u, indien gewenst, via ons klantenportal direct inzicht in de respons en (tussentijdse) resultaten!