Tevredenheidsonderzoek voor re-integratiebedrijven

Eens in de twee jaar moeten re-integratiebedrijven die zich hebben verplicht te voldoen aan de Kwaliteitseisen UWV een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In dit tevredenheidsonderzoek laat het re-integratiebedrijf haar klanten bevragen op hun tevredenheid over de door het bedrijf geleverde dienstverlening.

Waarom XS2Quality – klantOK?
Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden door het UWV en de (certificerende) instelling die de audits bij u uitvoert. Waar alle andere onderzoeksbureaus hiervoor zeer hoge kosten rekenen, hanteren wij zeer aantrekkelijke tarieven (basistarief € 390,-). Voor de meeste bureaus is de uitvoering onder het basistarief afdoende.

Werkwijze
Voor het onderzoek gebruiken we onze klantOK systematiek. Dit is een slim online meetinstrument ontwikkeld om re-integratiebedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van het UWV tevredenheidsonderzoek. Onze online vragenlijsten werken perfect op mobiel, iPad en natuurlijk de computer.

Bij het uitvoeren van het onderzoek is een combinatie van een online/ en schriftelijk onderzoek goed mogelijk. De UWV-vragenlijst wordt vooraf met het re-integratiebedrijf afgestemd en eventueel kan de vragenlijst met een aantal vragen worden uitgebreid. Hierna wordt het onderzoek door ons uitgezet onder uw klanten.

Na afloop van de responstermijn wordt de rapportage opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste uitwerkingen zoals bijvoorbeeld naar de onderverdeling “WAJONG” en “Ander type uitkering”.

Opdrachtgevers
Inmiddels heeft al een behoorlijk aantal re-integratiebedrijven onderzoeken door XS2Quality laten uitvoeren. Klik hier voor een overzicht.

Interessante documenten
Hieronder vindt u de documenten die het UWV hierover ter beschikking heeft gesteld.
UWV eisen KTO meetjaar 2015
Vragenlijst KTO UWV meetjaar 2015

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden neem dan gerust contact met het team van XS2Quality.